Blue Tie Party

Le-gen-darisch. Dat was het Blue Tie feest vijf jaar geleden ter ere van het eerste lustrum van ZSR Boreas. Dat dit dit jaar dunnetjes overgedaan zal worden tijdens het tweede lustrum van de vereniging is daarom niet meer dan logisch. Blue Tie part deux, moeten we nog meer zeggen?

Comments are closed.