Aanmelden activiteiten

Om ons goed te kunnen voorbereiden op alle activiteiten moeten we weten hoeveel mensen er per activiteit aanwezig zullen zijn. Meld je daarom aan voor alle activiteiten waaraan je deel wilt nemen via onderstaand aanmeldformulier. SVP alle gemarkeerde vakjes invullen. Aanmeldformulier lustrumweek

Comments are closed.